Gìn giữ truyền thống, văn hóa và bản sắc dân tộc

Nền giáo dục Steiner – Waldorf hiện tại đã có mặt ở hơn 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, đến với bất kì nền văn hóa nào, nhiệm vụ hàng đầu của giáo dục Steiner – Waldorf cũng là cần hòa hợp với nền văn hóa đó. Truyền thông, văn hóa và bản sắc của dân tộc là tính cá nhân ở góc độ rộng lớn hơn, do đó, nó cũng là phần thiêng liêng cần được tôn trọng và giữ gìn. Một nền giáo dục thích hợp là một nền giáo dục mở mang được dân tộc mà không làm mất đi các bản sắc dân tộc.
Tôi chắc chắn, công việc làm đậm bản sắc truyền thồng văn hóa dân tộc trong giáo dục Steiner là một việc làm cần nhiều thời gian. Nó đòi hỏi một sự thấm đẫm bên trong mỗi con người rằng cái gì là bản sắc văn hóa của dân tộc tôi? Tôi biết, trên khắp đất nước Việt Nam, rất nhiều các giáo viên Steiner – Waldorf đang miệt mài nghiên cứu ngày đêm để có thể làm được điều tuyệt vời đó. Giáo dục Steiner đến gõ cửa, buộc chúng ta phải nhìn nhận lại các giá trị của chính mình hơn là chạy theo xu hướng sính ngoại.
Truyền thống, văn hóa và bản sắc là gốc rễ, là cội nguồn của mỗi con người. Không biết cách quay về với gốc rễ sẽ biến chúng ta thành những đứa con hoang lạc. Giữ được bản sắc của dân tộc là giữ được bản sắc của chính mình, từ đó màu sắc và hương thơm riêng biệt của chúng ta mới tỏa rạng.
Bình luận
Mục tiêu

Nhìn nhận con người toàn diện

Ý chí – Tình cảm – Suy nghĩ

Làm điều đúng vào thời điểm đúng

Tự do trong dạy và học

Giữ gìn bản sắc, văn hoá dân tộc

Đồng hành cùng phụ huynh

DMCA.com Protection Status