Nhìn nhận con người toàn diện

Điểm cốt lõi nhất của giáo dục Steiner là nhìn nhận con người ở một cái nhìn tổng quan và rộng lớn. Trong giáo dục, cái thấy của chúng ta về cái gọi là “con người” thực sự có ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các mục tiêu trong các công việc mà ta làm.
Mục đích thật sự cuối cùng của giáo dục không nằm ngoài 2 chữ “Học làm người”. Con người là một thực thể vô cũng kì diệu. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa khám phá được hết các khía cạnh về cơ thể vật lý của con người. Và cơ thể này là một cơ quan sinh hóa tinh vi nhất trên hành tinh này. Từ lâu, khoa học đã bắt đầu nghiên cứu và nhìn nhận những khía cạnh có tính chất “không nhìn thấy được” của con người.
Và tại thời điểm này, đã đến lúc chúng ta không chỉ nhìn nhận một con người chỉ dựa trên khía cạnh duy vật. Vô cùng cần thiết để đem điều này vào trong giáo dục. Chúng ta cần giáo dục con người không chỉ hướng đến trí tuệ, kiến thức mà còn giáo dục về mặt cảm xúc, đồng thời phải nhìn nhận các giá trị tinh thần tâm linh cao cả ngự trị bên trong mỗi con người.
Ở Việt Nam, khi đề cập đến giá trị tâm linh nó dễ khiến người ta gợi các liên tưởng đến những gì có tính mê tín dị đoan. Thật ra, giá trị tâm linh của một con người nằm ở bản chất cao đẹp, thiêng liêng sâu bên trong họ. Đó là sự công nhận về tính độc nhất, độc lập và cá nhân của chúng ta trong vũ trụ. Và cũng chính là nơi mà chúng ta mở rộng các khả năng của mình để hòa hợp mình với sự sống không tách rời.
Chúng ta bước ra từ sự thiêng liêng cao đẹp, chúng ta bước đi trong đó, và chúng ta sẽ quay trở về đó. Bằng cách nhìn nhận các giá trị thiêng liêng cao cả sâu trong bản chất của con người, chúng ta xóa bỏ được các rào cản của sự phân biệt, chia cách giữa người với người. Chúng ta gây dựng được sự tôn trọng, kính ngưỡng với tất cả con người và vạn vật. Và một người làm giáo dục cũng phải nhìn thấy điều đó ở những người chúng ta đang muốn giáo dục, rằng tồn tại bên trong họ là những điều thiêng liêng cao đẹp mà chúng ta cần cúi đầu. Chúng ta với tư cách là giáo viên, là cha mẹ, là người chăm sóc nuôi dưỡng trẻ hay thậm chí là cả xã hội, làm cách nào đó, phải vượt qua được những hình tướng bên ngoài để có cái nhìn sâu sắc về chính đứa trẻ – con người đó. Đó mới là nhiệm vụ chính của người làm giáo dục.
Bình luận
Mục tiêu

Nhìn nhận con người toàn diện

Ý chí – Tình cảm – Suy nghĩ

Làm điều đúng vào thời điểm đúng

Tự do trong dạy và học

Giữ gìn bản sắc, văn hoá dân tộc

Đồng hành cùng phụ huynh

DMCA.com Protection Status